Alarmsignal “Lytt til radio”…..Men hvilken radio?

Av den 22. juni 2018

Et av Stortingets kriterier til FM-slukkingen var at beredskapen skulle være minst like bra som den var,P1 var beredskapskanalen. Men… hvor skal vi nå lytte i krisesituasjoner?

2 ganger i året øver Sivilforsvaret på krisesituasjoner. Disse blir som oftest annonsert i god tid i forveien, og er på faste tider hvert år. Likevel kommer de overraskende på oss, i en travel hverdag. Signalet er “Lytt til radio”.  Dette signalet betyr i praksis “Hør på P1”, men hva med alle de som ikke har P1?

Riktig nok har vi idag ofte mulighet til å søke informasjon fra andre kilder, men dette er ikke kilder som er pålagt til å gi informasjon og det er det lokale Sivilforsvaret som skal gi beskjed til de aktuelle mediene om hva som skjer / skal skje.

Radio Nord Norge er eneste radio i FM-båndet flere steder i Nord-Norge, og har ikke mottatt noen beskjed fra hverken Sivilforsvaret eller DSB(Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap), og meldte oss derfor selv for å mottatt informasjon som vi kunne videreformidle.

Dessverre ble vi møtt med stillhet. Det endte i at vi tilslutt måtte ta kontakt med direktøren som måtte beordre et svar som kom etter at vi tok telefonisk kontakt. Da kom dette svaret:

“Sivilforsvaret er ansvarlig for å etablere og drifte en teknisk infrastruktur for befolkningsvarsling. Denne infrastrukturen tester sivilforsvaret med signalet “VIKTIG MELDING LYTT TIL RADIO” fast kl 1200 hver annen onsdag i januar og hver annen onsdag i juni . Vi har for ordensskyld besluttet å kun teste dette signalet inn til videre.

I forbindelse med prøvene har sivilforsvaret en avtale med NRK, sikkerhet og beredskap som har et særskilt beredskapsansvar. NRK koordinerer i egen organisasjon og sender følgende tekst en gang i tidsrommet 1200 til 1203:

“Signalet VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO er nettopp utløst over

Sivilforsvarets varslingsanlegg.

Dette er bare en teknisk prøve. Ellers betyr signalet at en viktig melding vil bli gitt

til befolkningen over NRK.

Vi gjentar at dette bare dreier seg om en teknisk prøve.”

Rutinemessig tilskriver vi også i forkant av prøvene alle sivilforsvarsdistriktene hvor vi bl.a. oppfordrer dem til å ta kontakt med alle lokale media herunder også sosiale for å publisere prøven bredest mulig.”

Med andre ord, så er det NRKs DAb-sendere som er mottaker og videreformidler av meldinger i nødsituasjon.

Radio Nord Norge vil gjøre sitt ytterste å videreformidle beskjeder i en nødsituasjon. Noe som vil være aktuelt på vårt FM-nett, les mer her.

Lytt til Radio Nord Norge NEttradio


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Les videre

Current track
TITLE
ARTIST

Background