17.mai eller 22.oktober?

Av den 21. august 2018

Nationen har en debatt gående om hvorvidt 17.mai skal avvikles siden demokratiet ikke lengre fungerer. Men hva med 22.oktober, kan vi ikke feire den i stedet. 

Bildetekst: Dønnes kirke på Helgeland, var en av 300 valgkirker i 1814. Men Nordland kunne ikke levere representant til Eidsvoll, kanskje av den enkle grunn at posten nordover tok 1 måned og de fleste mannfolk var på lofoten.

I ly av diskusjonen som går om dekokrati og 17.mai, tillater jeg meg å stille noen spørsmål som har meldt seg, sett fra et nordnorskt perspektiv.

Om en skal se bort fra debatten om demokratiet, og datoen 17.mai som et symbol på folkets makt, så bør noen reise spørsmålet : hva med 22.oktober?

I et nordnorskt perspektiv er 17.mais betydning av en heller sparsommelig art. På Eidsvoll var der ingen fra Nord-Norge, så uavhengighetsærklaringen ble kunngjort uten en eneste stemme fra nord. Det alene fortjener spørsmålet : Var Nord-Norge i det hele tatt en del av den norske stat før dansketida, og hadde grunnloven og uavhengigheten noen form for positiv effekt for landsdelen?

Hvorfor opphørte maktsentrumet Hålogaland? Hvor er avtalen hvor Hålogaland ble en del av Norge? 

I form av uavhengighet og personlig selvstendighet, var ikke menneskene i nord som selvrådige å regne før de store godsene og væreierne mistet sin eierrett over menneskene, og dette skjedde først for alvor innpå 1900-tallet. Stemmerett for alle kom først i 1913. Her må også nevnes en grusom fornoskingsprosess som har herjet helt frem mot vår tid.

I Nord-Norge er vi så mange folkeslag at det ikke betyr noe. I folketellinger på 1800tallet kunne menneskene i nord skifte benevnelse mellom kven, lapp, norsk, finsk mm mellom de forskjellige tellingene. 

Nord-norgesproblemet og Nordlandsgjelden er begreper med enorm påvirkning på utviklingen av landsdelen og dessverre i negativ retning. En aktiv nedsettende politikk uten forståelse for lokale forhold som førte til fattigdom og enorme menneskeskapte naturkatastrofer.

Røssvassutbyggingen, en direkte konsekvens av det såkalte Nord-Norges problemet, var en av verdens største menneskeskapte naturkatastrofer. 

Men alt dette er jo historie som følger av en snart 600 års politikk styrt minst 200 mil fra landsdelen av mennesker som i all hovedsak skraper landsdelens verdier til sine hjemtrakter, det være seg Oslo, Bergen, Stockholm eller København.

Irgensgodset utgjorde store deler av Nord-Norge. Irgens var danskekongen kammerherre og fikk godset av kongen i et gjeldsoppgjør. 

Men samtidig har nordområdene hatt handel og samhandling som har gitt håp og hjelp. Noen ganger gikk hjelpen vest og noen ganger øst. Folket i nord har handlet med hele verden så langt tilbake som skrifter er blitt skrevet og det lønte seg 22.oktober 1944 da Russland jaget tyskerne ut av Øst-Finnmark.

Datoen var startskuddet for en oppbygging av en landsdel som var ruinert, splittet og knust.

Folket i nord krummet nakken, trosset forbud og trusler og startet arbeidet.

Enorme personlige tragedier ble lagt til side og arbeidsviljen var så stor at staten måtte anlegge et “oppreisningskontor”, Finnmarkskontoret i Harstad. 800 mennesker arbeidet på dette kontoret, spørsmålet som melder seg er hvorvidt kontoret var et kontrollorgan som skulle sikre at oppbyggingen ble utført sentralisert og at tilførselen av varer ikke kom fra øst?

22.oktober betyr så enormt for landsdelen, samme med 8.mai. Kan vi feire disse i stedet… eller i samme grad som 17.mai? Jeg bare spør.

Hvorfor ville ikke staten ha hjelp fra øst? Hvorfor er de militære arkivene fra de norske kompanier i Finnmark borte eller mangelfulle? Er det en sammenheng? 

Til slutt anbefaler jeg “Bestemors krig”, en historie alle nordmenn burde høre, frihetens betydning avhenger av hvem du er, dessverre.

 


Reader's opinions
  1. Jaap Buitink   On   21. august 2018 at 21:32

    Forfriskende oppfriskning av nordnorsk historie. Ja, hvorfor ikke 22. oktober ?
    Et godt og betimelig spørsmål til fylkesordførerne i Nordland, Troms og Finmark.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Current track
TITLE
ARTIST

Background