Kamp om ressurser i Skallelv

Av den 13. november 2018

Lokale næringsinteresser i Varangeren har startet en heftig debatt om kvartsittrettighetene ved bygda Skallelv ved Varangerfjorden.

På FB-siden “Hverdagspolitikk i Vadsø” raser debatten mellom innbyggere etter at det viser seg at Finnmarkseiendommen FEFO har en avtale med kinesiskeide Elkem som hindrer at lokale næringsinteresser kan utvinne kvartsitt-forekomsten i Skallhalsen ved Skallelv. Ordfører Hans Jacob Bønå tar nå opp saken med FEFO i møte førstkommende torsdag, står det å lese på gruppen. Utvinning av kvartsitten er ifølge debattantene ventet å kunne gi 2-300 nye arbeidsplasser og kraftig vekst, lokale aktører mener at Fefo må slippe andre krefter til.

Reader's opinions
  1. oddvar støme   On   14. november 2018 at 23:21

    Kvartsittførekomst ved Skallhalsen ved bygda Skallelv? Kor er dette plassert i terrenget? Er det på vestsida eller på austsida av Skallelv? Ver merksam på at Vardø kommune rekk forbi Komag-oddens vestside. Ver merksam på at ordet hals i samband med vegstrekningar merkerer største høgde på vegstreknigar, altså toppen på nemnde vegstrekning. Til dømes Kramvikhalsen, Svartneshalsen, Lambohalsen og Smelrorhalsen. Det neste er Komaghalsen rette under Komagfloget i Vardø kommune. I Vardø kommune har all kvartsittutvinning vore lagt på is etter krigen. Skal namnet Skallelvhalsen ha noko meining, så må stadfestinga vere vegstrekninga der vegen innafor Skallelv skråner ned mot Urnes vest for Skallelv. Når det gjeld slike kortsiktige vinningar av gruvedrift, så er det rett at oppsittarane får eit ord med i laget. Skallelv, som er av dei vakraste bygdene i Varanger, må vernast mot alle inngrep i naturen. Naturen varar evig, og vil alltid gjeve att til menneska som bur der til livsens opphald. Frå eldgammal tid av har menneska i Varanger levd av naturressursane. Det vil alltid kome tider då desse ressursane atter vil kome menneska til gode. Mitt råd er: Kluss ikkje med naturen og naturressursane for kortsiktig vinnings skuld. Erfaringa har elles vist oss at all slik pengevinning alltid vert drege bort frå lokalsamfunna. I denne samanhengen er det nok å minne om at vi no står framfør ein turistinvasjon som etterlengtar opphavleg natur og naturressursar, og ikkje oppgraving og skjemming av naturen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Current track
TITLE
ARTIST

Background