All makt flyttes fra nord til Oslo

Av den 11. desember 2018

Det bor dobbelt så mange statlige ledere på et postnummer vest for slottet i Oslo en i hele Nord-Norge til sammen. Radio Nord Norge har omtalt en rekke saker som bekrefter regjeringens sentraliseringsønsker.

Avisen Nationen har gjort en undersøkelse som viser at det bor dobbelt så mange statlige ledere vest for slottet i Oslo, enn i hele Nord-Norge tilsammen. Det pågår nå en drakamp mellom lokale politikere og sentralmakten om statlige arbeidsplasser. Og i kjølevannet av denne flyttingen mister landsdelen også ledere. Det vil si at vi mister kompetanse, makt og statlige overføringer.

Kriterier for rammeoverføringer
I et intervju med Sortlandsordføreren viser det seg at Sortland kommune i Vesterålen er en av veldig mange kommuner i nord som får lavere rammeoverføringer fordi kommunen har et lavt antall studiepoeng blant innbyggerne. Sortland kommune er en handelskommune, og har ikke så mange arbeidsplasser hvor en høyere utdanning kreves. For å øke antall studiepoeng i en kommune må man enten tilby høyere utdanning eller arbeidsplasser som krever en høyere utdanning. Dette betyr i praksis at kommuner som Oslo, Bergen og Trondheim har rett på mye høyere prosentvis(pr.innbygger) overføringer fra staten. med andre ord, jo flere statlige arbeidsplasser man flytter til de store byene, jo mer kan staten spare ute i regionene .

Flytter Altinn og Lisenskontoret
Bare i høst er det klart at regjeringen ønsker å flytte Altinn fra Brønnøysund og Lisenskontoret fra Mo i Rana. Begge er foreslått flyttet til Oslo. Totalt er dette 200 arbeidsplasser. RNN erfarer at gjennomsnittsutdannelsen på de ansatte er bachelorgrad. På 200 arbeidsplasser betyr dette 36000 studiepoeng, så kommer underleverandørene i tillegg, som kan forsvinne fra Helgeland. Disse kontorene ble i utgangspunktet opprettet i en såkalt omstilling. Det vil si et tiltak mot tap av arbeidsplasser. For Mo i Rana vil dette si nedleggelsen av jernverket, som kom til Rana som et resultat av “Nord-Norgesproblemet”på 50-tallet. Men nå risikerer altså Rana å miste disse arbeidsplassene også. Rana har også Nasjonalbiblioteket.

Ingen sammenheng mellom produksjon og midler til infrastruktur
Dønna kommune er en av landets største innen oppdrett. Med sine 1200 innbyggere får kommunen lave overføringer til infrastruktur. Kommunen må holde veistandard og helsetilbud på samme overføringer som om de ikke skulle hatt denne produksjonen, som forøvrig resulterer i milliardinntekter i skatter og avgifter til staten. I Finnmark har vi denne høsten kunnet lese om private bedriftseiere som har reparert veier på eget initiativ for å kunne opprettholde produksjonen.

U-land tendenser
I Øst-Afrika har Kina i en årrekke bygget infrastruktur, noe som har gitt store eierinteresser og landene som fra før er fattige mister råderett over egne ressurser. Nå planlegges det en jernbane som knytter Kirkenes sammen med det europeiske jernbanenettet. Norske jernbanemyndigheter arbeider sammen med finske om en løsning. Så er spørsmalet, hvem skal betale? Kostnaden er anslått til ca 40 milliarder, hvorav 9 milliarder på norsk side. Polarbanen blir da en del av den kinesiske silkeveien.

Du kan lese om disse sakene hver for seg her på Radio Nord Norge.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Current track
TITLE
ARTIST

Background