Samenes nasjonaldag eller samefolkets dag

Av den 6. februar 2019

I noen forum kan man se spørsmål om bruk av begrepet nasjon, er samene en egen nasjon? Ja, sier sametinget. 

Ordet nasjon kan tydes på flere måter. Opprinnelig var ordet brukt om mennesker med samme opphav, derav “nasjonalismen”  altså en politisk retning som fremhever en spesielt gruppe mennesker, gjerne geografisk avgrenset. Eksempler på det er de tysktalande områdene under andre verdenskrig.

I moderne tid er ordet blitt brukt i videre forstand til å bli brukt om statsdannelse, derav FN: Forente Nasjoner.

De lærde strides, men begrepet er i beatefall vagt. Dette særlig fordi folk flytter på seg, såkalt globalisering, men også en utjevning av forskjellen mellom folk innad i statene. Begrepet ser derfor ut til å utvikle seg tilbake til opprinnelsen som er kulturelt betinget og ikke geografisk.

 

Dette mener samtinget

Vi har spurt sametinget om begrepet:

Da 6. februar ble vedtatt som samisk nasjonaldag av samekonferansen i 1992, var vedtaket på samisk og inneholdt begrepet «sámi álbmotbeaivi». Korrekt oversatt til norsk blir det samisk/samenes nasjonaldag. I noen norske oversettelser har «samefolkets dag» forekommet, fordi sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag. I den svenske oversettelsen fra samekonferansen ble begrepet «samernas nationaldag» brukt.

Begrepene «samefolkets dag» og «samisk folkedag» har etablert seg som følge av upresise oversettelser og delvis som et resultat av at begrepet «nasjonaldag» av enkelte har vært oppfattet som kontroversielt. Samekonferansen la imidlertid til grunn at samene er ett folk (nasjon) og at bruken av nasjonsbegrepet således ikke forutsetter en egen stat. Både samekonferansen (senere Samerådet) og de nordiske sametingene bruker offisielt begrepet «nasjonaldag».


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Current track
TITLE
ARTIST

Background