Telenor legger ned fast-telefonen: Går ut over enslige eldre

Av den 2. april 2019

Mange grupper i samfunnet blir berørt når fast-telefonnettet til Telenor legges ned. Pårørende er bekymret. Nå krever Nasjonal Kommunikasjonsmyndghet svar fra Telenor. 

I januar presenterte Telenor sine planer for nedlegging av kobbernettet innen 2023. Nkom er positiv til at Telenor bytter ut gammel teknologi og bidrar til at enda flere kan få tilgang til bredbånd med høyere kapasitet. Overgangen må imidlertid skje på en skånsom måte når så grunnleggende og omfattende infrastruktur skal byttes ut.

Nkom registrerer at mange kunder er bekymret for konsekvensene av at Telenor ikke vil rette feil i kobbernettet etter 1. mai. Dette kan få betydning for potensielt 80 000 fasttelefon- og bredbåndskunder i 365 kommuner.

Nkom ber nå Telenor gjøre rede for hvordan de vil bistå disse kundene, slik at de ikke står uten tilbud hvis det blir feil på linjen.

– Vi får mange henvendelser fra kommuner der kobbernettet fortsatt er svært viktig. Folk er urolige for om de kan stå uten tjenester fordi feil ikke rettes, sier Nkom-direktør Elisabeth Aarsæther.

– Telenor må følge opp kundene med bedre informasjon, og vi stiller nå selskapet en rekke spørsmål om hva de gjør for å hjelpe dem som ikke har alternativer til kobbernettet, sier hun.

Leveringsplikt på telefoni – ikke på bredbånd

Det er ikke leveringsplikt på bredbånd i dag, slik Telenor har på telefoni. Fasttelefoni har tradisjonelt blitt levert på kobbernettet, men i dag har under 20 % av husstandene slik telefoni. Mange bedrifter og privatpersoner har imidlertid fremdeles bredbånd basert på dette nettet, såkalte xDSL-abonnement.

Hvis denne bredbåndstjenesten faller bort permanent fordi Telenor ikke retter feil på kobbernettet etter 1. mai, kan det gi store utfordringer for offentlige virksomheter, bedrifter og privatkunder som har slike abonnement. Selv om disse ikke har krav på bredbånd, ber Nkom Telenor likevel om informasjon om hvordan selskapet vil bistå kundene med å unngå å komme i en situasjon der de ikke har dekning.

– Bredbånd og telefoni er like viktig som annen infrastruktur, og det er rimelig at kundene føler sterk uro når tjenestene kan falle bort. Derfor ber vi Telenor redegjøre også for planene for denne kundegruppen, sier Aarsæther.


Reader's opinions
  1. Andreas johansen   On   2. april 2019 at 11:39

    Fiberkabelen e ikke så dyr, så dæm kan jo bytte ut kobberet med fiber over alt der d e kobber idag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Current track
TITLE
ARTIST

Background