Barnedødligheten i Nord-Norge gikk fra høyest til lavest, nå vil staten legge ned og nedbemanne fødetilbudene.

Av den 26. april 2019

(FOTO:Nina Haraldsø)Det har vært en jevn nedgang i spebarnsdødelighet i Norge. Nord-Norge gikk fra landets høyeste dødlighet i 2000, til laveste i 2016, nå ønsker staten sentralisering og nedbemanning. Det har utløst protestaksjonen “Bunadsgeriljaen”.

-Å være jordmor er verdens beste jobb. men nå er vi bekymret over kuttene i fødselsomsorgen, sier leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup

Tall fra FHI som viser en sterk nedgang i dødlighet ved fødsel.

-Når det skal kuttes sykehustilbudet så erfarer vi at det kuttes først i fødsels- og barselomsorgen med færre fødeavdelinger, kortere liggetid på barsel og stenging av fødeavdelinger i helger og sommerferier. Grunnen til dette er at det skal tjenes penger helt ned på avdelingsnivå i helseforetakene som styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper der det skal «tjenes penger på helse». Et godt fødetilbud med dyktige jordmødre og fødselsleger på fødesteder gjør at flertallet av fødslene gir friske fødende og barn, og det er det ikke økonomi i slik helseforetaksmodellen er rigget,sier Schjelderup.

– Penger i kodesystemet får vi i størst grad hvis det oppstår komplikasjoner, keisersnitt, infeksjoner og store blødninger. Da krysser vi av et skjema som gir penger inn til avdelingen vår. Dette fungerer dårlig i praksis når vi ser at flere av landets beste fødetilbud straffes med å må si opp jordmødre og flytte fødselsleger på inntektsbringende poliklinikkerer, på tross av få keisersnitt, økning i fødsler og gode resultater. Før hadde vi råd til et offentlig helsevesen med et tilgjengelig fødetilbud til våre innbyggere.

Hanne Charlotte Schjelderup fra Sandnessjøen er leder i (FOTO: v)Jordmorforbundet i Norge Hun er bekymret over nedbemanning og nedleggelser i hele landet.

Så det fungerer slik at jo bedre resultat fødeavdelingene har, med trygge og komplikasjonsfrie fødsler, jo mindre blir budsjettet. – Dette er helt bakvendt, sier Schjelderup

Les også: legger ned sykepleier- og lærerutanningen 

Nå tar kvinner over hele landet på seg det vakreste de har, bunaden, og protesterer mot manglende fødetilbud.

(FOTO: NIna Haraldsø) Torsdag kunne du se Bunadsgeriljaen demostrere i Sandnessjøen.

Farlig økning i transportfødsler

– Det er en sterk økning i transportfødsler, noe som fører til økt risiko for både mor og barn, sier Schjelderup

Jordmorforbundet går ikke med på en utvikling der mødre og spebarns helse og liv settes i spill. I løpet av de siste 15 årene er mer enn 6000 barn født ufrivillig utenfor fødested på grunn av for lang reisevei og stort trykk på landets største fødeavdelinger som gjør at fødende må snu i døra og reise til fødeavdeling som har kapasitet. En stor forskningsrapport av fødselslege Hilde Engjord har sett på alle fødsler i Norge de 10 siste årene, 637.000 fødsler totalt. Den viser helt klart at det ikke er like lav spebarndødlighet ved transportfødsler og at komplikasjonsfare for fødende øker når det er mer enn en time reisevei til fødested. Det er en klar sammenheng mellom reisevei og komplikasjoner . Ved mer enn en time reisevei til fødested dobles risikoen for potensielt livstruende komplikasjoner. Med ikke planlagte fødsler, så er riskikoen 3 ganger så høy for spebarnsdød under fødsel eller innen de tre første døgn etter fødselen. Det er nå dokumentert gjennom tilsyn, forskning og brukererfaringer at utviklingen i fødsels- og barselomsorgen går i feil retning. Funnene og lovbruddene viser tydelig at fødetilbudet totalt sett har blitt dårligere en rekke steder – og at fødselsomsorgen bærer preg av å ha blitt redusert til en minimumstjeneste. Det finnes heller ingen bevis for at sentraliseringen og nedleggelser av landets fødeavdelinger har gjort fødsler tryggere. Forskning på fødsler de siste årene viser tydelig det stikk motsatte. Nå krever Jordmorforbundet og landets kvinner stans i de store kuttene i fødselsomsorgen. Det er lagt ned 115 fødesteder, og vi har kun 45 igjen der fire nye avdelinger på Helgeland, Møre og Romsdal og Innlandet er nedleggingstruet. Allerede i 2009 hadde vi færre fødesteder i Norge enn WHO anbefaler, siden den tid er det lagt ned flere fødesteder. Nå sier bunadsgeriljaen tydelig ifra om at nok er nok!


Reader's opinions
  1. Marjolijntje M Buitink   On   26. april 2019 at 14:49

    Superbra artikkel!
    Skam for Norge å sette mor og barns liv og helse i fare! Kjemp videre!

  2. Jaap Buitink   On   26. april 2019 at 20:04

    En skikkelig tankevekker. Stor takk til bunadsgeriljaen som prøver å sette saken på dagsorden.Hva er ordene til Statsministeren verd (oppfordring til flere barn) hvis vi ikke bruker alle nødvendige ressurser å redusere spebarnsdødeligheten ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Les videre

Current track
TITLE
ARTIST

Background