Øvelsen Bifrost i full gang

Av den 16. oktober 2019

– Vi øver på å beskytte Norge, sier kommandør Jon Ivar Kjellin i HV16. Øvelsen “Bifrost” er nå i fullgang i Nord-Norge.

Innsatsstyrke-soldater sammen med områdesoldater fra Nord-Hålogaland
heimevernsdistrikt (HV-16) kommer til å være synlig under øvelsen. Da spesielt på
veiaksen E6 fra Nordkjosbotn og nordover. Til sammen er om lag 1.400 soldater inne på
øvelsen.
Også andre militære avdelinger vil delta, deriblant Kystvakten.

HV 16 Kommandør Jon Ivar Kjellin. Hør intervju nederst i saken.

KLASSISKE HV-OPPGAVER
– Øvelse Bifrost skal gi oss et best mulig utgangspunkt for å håndtere framtidig
hendelser og samtidig kunne øve på å komme raskest mulig ut til våre
operasjonsområder, sier kommandør Jon Ivar Kjellin, som er sjef for HV-16.
– Det betyr blant annet at vi skal trene på klassiske oppgaver for Heimevernet, som
sikring av viktig infrastruktur, overvåkning og kontroll av veiakser og håndtering av
ulike situasjoner.
Publikum må være oppmerksom og ta hensyn til økt militær trafikk på veiene, samt
at soldatene vil være bevæpnet og bruke løsammunisjon.
HV-områdene og innsatsstyrkene vil gjennomføre sine oppdragsløsninger til forskjellige
tidspunkt. Det meste skjer i tidsrommet 12. til 21. oktober.
HVORFOR GJØR VI DETTE?
Forsvaret og Heimevernets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet
for befolkningen. Gjennom å være til stede kontinuerlig og overvåke våre land- og
sjøområder, skal vi være i stand til å forsvare landet vårt med egne og allierte styrker
når det kreves. Forsvaret skal også støtte og beskytte sivilsamfunnet når myndighetene
ber om det. Et godt samarbeid med sivilbefolkningen er derfor avgjørende.
For å være best rustet for dette, må Forsvaret og Heimevernet kontinuerlig trene og øve.
Du kan lese mer om våre oppgaver her: https://forsvaret.no/oppgaver

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Current track
TITLE
ARTIST

Background