-Fjern skatten i Nord-Norge

Av den 22. november 2019

Befolkningstallet stuper i alle tre fylkene.  – Fjern skatten til staten, sier Arne O.Holm i High North News, -Flere statlige arbeidsplasser må flyttes ut av Oslo sier Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest.

Det tredje kvartalet er en tid på året med flere fødsler, færre dødsfall og høyere nettoinnvandring enn de andre kvartalene. Det er derfor ingen overraskelse at nett befolkningsøkning er høyere sammenlignet med de andre kvartalene. Men dersom man sammenligner tallene de ti siste årene ser vi tydelig en nedgang i befolkningsveksten. Og i Nord-Norge er det ikke vekst, men nedgang i folketallet, vi er blitt 2089 mennesker færre i de tre nordligste fylkene.

-Regjering har stor tro på effekten av en målrettet skattepolitikk, rettet mot de som har mest og tjener mest. Slik håper den å få fart på norsk økonomi. Da burde det også være mulig å bruke skatteregimet til å få fart på Nord-Norge. Både økonomisk og sikkerhetspolitisk er det nødvendig for resten av nasjonen. Skriver redaktør Arne O. Holm i HighNorthNews

-Jeg vil ha en diskusjon om vi skal fjerne hele statsskatten , sier Holm til NRK Nordland

Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest, tror på en bredere løsning

-Det er en interessant tilnærming. Jeg mener det må gjøres en større satsing på infrastruktur i nord, og sørge for mer effektive og rimeligere transportløsninger for reisende og for gods. Sentraliseringen må snus, og flere statlige arbeidsplasser må flyttes ut av Oslo. Så må alle forslag fra ulike regjeringsnedsatte utvalg som legger opp til å ta inntekter fra kommunene til staten, legges i skuffen.

 

Christian Torset på besøk hos ansatte ved Andøya Bo og behandlingssenter. Foto: Radio Nord Norge

Vi blir eldre

Befolkningen i Nord-Norge blir eldre og behovet for arbeidskraft i eldreomsorgen kan bli en utfordring i fremtiden.

– Ja, noen av oss har snakket om det lenge, men så lenge samtalen ikke har gjort inntrykk på Finansdepartementet, som visst nok har ansvar for å ta grep rundt befolkningsutviklingen i Norge, så har statistikkens eneste effekt vært at den har bekreftet seg selv og sendt den nordnorske befolkning stadig nærmere pensjonsalderen. Sier Holm

Fylkesleder Christian Torset(SV) er opptatt av utfordringene i helsesektor og ser også på bekymring med nedgang i arbeidsfør aldere, mens antallet pensjonister øker.

-Arne O. Holm tør å tenke utradisjonelle tanker, og når vi ser det dramatiske fallet i innbyggere i Nordland siste kvartal, kan det nok være tid for nytenkning. Nøyaktig hvilken medisin som er rett for Nordland er jeg usikker på, men det er et faktum at folketallet i dag i 2019, ikke er høyere enn det var da jeg ble født i 1970. Det kan godt hende vi må ta adskillig hardere i enn vi har gjort så langt.

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Current track
TITLE
ARTIST

Background