Heimevernet innfører strengt smitteregime

Av den 10. mars 2020

Det er innført et strengt regime for å unngå at lokale soldater i Heimevernet skal bli utsatt for koronaviruset under øvelse Cold Response.

Øvelse Cold Response arrangeres 9. til 18. mars 2020 og har med rundt 15.000 soldater fra flere nasjoner. Også Heimevernet er med for fullt, blant annet med soldater fra Nord Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16).

Soldatene i Heimevernet kommer fra det sivile og skal tilbake til det sivile etter øvelse Cold Response. Dermed er det ekstra viktig for sjef HV-16 at det meste blir gjort for å unngå smitte når om lag 1.400 lokale HV-soldater er inne til øvelse de neste ukene.

– Det viktigste vi gjør er å følge rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Allerede før soldatene møter opp har de fått en tekstmelding fra HV-16 hvor vi stiller de tre spørsmålene som Helsedirektoratet har laget i forbindelse med utbruddet av korona i Norge, sier kommandør Jon Ivar Kjellin, som er sjef for HV-16.

FLERE LEGER PÅ PLASS
De tre spørsmålene er etter hvert blitt kjent for de fleste i Norge: Har du vært i kontakt med smittet personell, har du vært i utsatte områder med vedvarende spredning de siste 14 dager (som angitt av FHI) og har du symptomer på smitte, så skal du kontakte lege for vurdering snarest mulig.

Dersom personell i HV-16 skal bli vurdert til å få fritak fra årets øvelse må dokumentasjon fra lege på at karantene er nødvendig være sendt til områdesjefene. Men Kjellin sier han har fritatt helsepersonell fra akutt-tjenesten og kreftavdelingen etter anmodning fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

– Min vurdering er at det i gjeldende situasjon er viktigere å ivareta beredskapen i helsevesenet enn å delta på øvelse for dette personellet, sier Kjellin.

På Elvegårdsmoen i Bjerkvik hvor veldig mange av soldatene fra HV-16 skal møte, er det også flere utenlandske soldater som bor og trener, samt soldater fra andre norske forsvarsgrener. Det er også satt opp en midlertidig teltleir som huser soldater og spisemesse.

Til stede på Elvegårdsmoen er også Forsvarets sanitet, som har med seg tre leger og flere sykepleiere og sykevoktere. HV-16 har også medisinsk personell inne på øvelse. Noe som igjen gir betydelig ekstra beredskap dersom noe skulle oppstå.

EGNE TILTAK
For å håndtere at så mange soldater er samlet på en plass, har sjef HV-16 sammen med Nasjonalt logistikkoperasjonssenter (NLOGS) i Forsvarets logistikk (FLO) satt i gang flere tiltak for å unngå smitte av korona på Elvegårdsmoen.

– Det viktigste er selvsagt god håndhygiene. I det ligger det av man utfører riktig og grundig vask av hender med såpe, samt desinfisering. I messeteltet som er satt opp, hvor mange soldater spiser sine måltider i løpet av øvelsen, er det i tillegg gjort ekstra tiltak, sier Kjellin.

Disse tiltakene er egne vaskeprosedyrer av hendene før man går inn i spisesalen. Alle som går inn blir kontrollert de vasker og desinfiserer hendene før de får lov til å spise. Ved maten og ved drikkedispenserne er det også satt opp desinfiseringsmiddel.

Andre tiltak for å unngå smitte er å unngå håndhilsning og klemming. Alle minnes stadig på om gode hoste- og nysevaner, det vil si at man hoster eller nyser i albuen eller i et lommetørkle som man kaster etterpå.

Det er ikke ønskelig med store og tette samlinger av personell og det skal hele tiden være avstand mellom personellet. Det blir også brukt ekstra ressurser på å vask og desinfisering av områder som blir berørt av personell.

KARANTENEMULIGHETER
Karantenetiltak er planlagt dersom det blir behov. Det er også innarbeidet rutiner for hvordan man skal håndtere en slik situasjon.

Andre tiltak som også er innført er blant annet å holde avstand til sivile personer og det er laget en egen plan for mulig identifisering av mulig smittede innenfor egen avdeling. Dersom noen er mistenkt smittet er det laget tiltak for beskyttelse av eget personell.

Det er laget rutiner for varsling med kommuneoverlege som første kontaktpunkt og all prøvetaking og testing vil foregå i samarbeid med kommuneoverlegen.

– Til tross for disse tiltakene har vi ingen garanti for at koronaviruset likevel kan ramme våre soldater. Men samtidig mener vi at med disse tiltakene så har Heimevernet fulgt de retningslinjene som myndighetene har satt for å unngå smittespredning, sier Kjellin.


Les videre

Current track
TITLE
ARTIST

Background