(+)-Statnett sitt ledningsnett i Nord-Norge er godt rustet

Av den 25. mars 2020

Flere av våre anlegg er fornyet og det er også forsterket med helt nye overføringsledninger fra bl.a Ofoten til Balsfjord. Vi hadde lite eller ingen problemer denne vintere, men vi kan aldri garantere at vi ikke får feil som medfører strømbrudd, det sier kommunikasjonssjef i Statnett Berit Erdal.

Etter oppfordring fra en leser så har vi tatt en runde med infrastukturen, hvordan står det til i Nord-Norge? Først i denne serien har vi snakket med Statnett.

-Vår primæroppgave er å sikre at alle har strøm til enhver tid, og med den pågående koronapandemien innførte vi tidlig hjemmekontor for alle av våre ansatte som ikke må være på kontoret. Dette gjorde vi både for å bidra til å redusere spredningen i landet og samtidig også for å verne om våre ansatte som må sørge for sikker drift av kraftnettet. I tillegg avlyste vi også alle reiser og samlinger utover de som var direkte knyttet til drift og vedlikehold av strømnettet, sier Erdal.

Foto.(STATNETT:NO) Berit Erdal mener ledningsnettet er godt rustet for både korona og uvær.

-Vi må ha egen matproduksjon

 

I et intervju med Andøy Energi etter strømbrudd for to uker siden, kom det frem at de årlige befaringene ikke var helt gjennomført. Også hos Lofotkraft var det i samme periode flere utfall.
– Det er Statnett har koblet ut deler av sentralnettet. Det er en veldig uoversiktlig situasjon. Vi vet ikke hvor feilen ligger og ei heller hvor lang tid det vil ta å rette. Vi må bare vente på beskjed fra Statnett, sa Lofotkraft til Vol.no

Alarmsignal “Lytt til radio”…..Men hvilken radio?

 

Slik er det ikke hos Statnett.
-Statnett drifter og vedlikeholder kraftnettet kontinuerlig, og befaring av kraftledninger og anlegg er en del av rutinene for å sikre strøm til alle.Statnett sitt ledningsnett i Nord-Norge er godt rustet også mot uvær, da flere av våre anlegg er fornyet og det er også forsterket med helt nye overføringsledninger fra bl.a Ofoten til Balsfjord. Vi hadde lite eller ingen problemer denne vintere, men vi kan aldri garantere at vi ikke får feil som medfører strømbrudd.

 


Les videre

Current track
TITLE
ARTIST

Background