Frykter 200.000 rein kan sulte ihjel

Av den 26. mars 2020

Store snømengder har skapt store utfordringer for reindriftsnæringen. Nå frykter de reinen skal sulte ihjel, samtidig så er det ikke plass i media.

Vi har snakket med Johan Vasara, tidl ordører i Kautokeino, en kommune som har 400 årsverk tilknyttet reindriftsnæringen. Krisen var meldt før Koronakrisen kom.

-Det er en alvorlig situasjon, i skyggen av Korona-krisen så har beitekrisen bare blitt verre.

(FOTO: Ken Are Bongo) Johan Vasara er bekyret over dobbeltkrisen som reindriftsnæringen er i

Tidenes beitekrise som ikke får plass i media
Det rapporteres om gode beiteforhold under snøen. Men det er helt enorme snømengder, faktisk 20 cm mer snø enn katastrofeåret 1968. Mildvær fører med seg mere snø. Korona-krisen er like alvorlig for samene som for alle. Men vi føler at beite-krisen normalt ville fått mer plass i media. Vi har etterlyst mer krisepakker, noe vi gjerne skulle hatt mere blæst om men det er dessverre ikke plass for dette i media. Vi behøver også denne debatten.

Samisk bekymring over at allerede sterkt belastede reinbeiteområder kan åpnes for vindkraftutbygging

Fritak fra karantenereglene
Karantenereglene gjelder ikke for reindriften i Finnmark. Grensene mellom kommuner og land gjelder ikke for de som flytter reinen, for man er samfunnskritisk siden det er matproduksjon. Det er dessverre ikke bedre ute med kysten, så flytting av rein vil ikke hjelpe. Krisen pågår nå, så foring er eneste måte. Fòr og transport koster mye penger, så vi behøver krisepakker. Noen graver opp snøen, men det er en umulig oppgave for oss. Det har kommet en krisepakke på 10 millioner som skal fordeles på enorme områder, mange rein og flere tiltak.

-Det blir som en dråpe i havet. Primærnæringen gir store ringvirkninger i samfunnet.

Viet livet til samenes rettigheter

 

Dobbeltkrise
Når flokken ikke finner mat, så begynner den å vandre. Da kan de blande seg med andre flokker som gir merarbeid og konflikter. I næringen er de også berørt med stengte skoler og karantener. Så dette er en dobbeltkrise.
-Det er en alvorlig tid vi er inne i nå. Samtidig så ser det ikke ut til at krisepakkene fra regjeringen ikke treffer de nordnorske bedriftene, avslutter Vasara

Du kan hør hele intervjuet her:


Les videre

Current track
TITLE
ARTIST

Background