Sapmi

Store snømengder har skapt store utfordringer for reindriftsnæringen. Nå frykter de reinen skal sulte ihjel, samtidig så er det ikke plass i media.

NVE peker på reindriftsamiske områder i Finnmark og Trøndelag som best egnet for vindkraft i sin nye rapport. – Denne formen for kraftutbygging kan ikke gå på bekostning av sårbare urfolksnæringer, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Kronikk: Regjeringen vil endre reindriftsloven og pålegge individmerking av rein . Forslaget viser både manglende forståelse og respekt for samisk kultur og tradisjon, skriver sametingsråd Silje Karine Muotka i denne kronikken.

I noen forum kan man se spørsmål om bruk av begrepet nasjon, er samene en egen nasjon? Ja, sier sametinget. 


Current track
TITLE
ARTIST

Background